Cách để bạn giữ gìn vệ sinh môi trường tốt nhất

Vệ sinh môi trường ngày càng trở thành một vấn đề quan trọng. Điều gì đã tác động đến môi trường một cách tiêu cực thông qua công nghệ hay các hành vi, hoạt động mà con người đã và đang tác động. Có khả năng vô cùng nhạy cảm đó là nhu cầu văn hóa khiến bạn không thể bỏ qua.

Người tạo: Admin
Vệ sinh môi trường ngày càng trở thành một vấn đề quan trọng. Điều gì đã tác động đến môi trường một cách tiêu cực thông qua công nghệ hay các hành vi, hoạt động mà con người đã và đang tác động. Có khả năng vô cùng nhạy cảm đó là nhu cầu văn hóa khiến bạn không thể bỏ qua. Văn hóa con người ngày càng tác động đến cuộc sống của họ một cách tiêu cực nhất.

Vệ sinh là một vấn đề y tế công cộng lớn không những của thế giới mà còn là của tất cả các khu vực. Các nghiên cứu can thiệp gần đây về vệ sinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên các chiến lược kiểm soát. Nghiên cứu liên quan đến các chiến lược can thiệp hiệu quả về chi phí và thực hiện trong bối cảnh là một thách thức lớn. Những cuộc thảo luận các chiến lược can thiệp khác nhau liên quan đến vệ sinh tốt nhất môi trường và nhấn mạnh ưu tiên theo nhu cầu của đất nước.
 
Môi trường ở nước ta hiện nay
Môi trường của nước ta hiện nay
 

>>> Xem thêm: Vệ sinh môi trường ở nông thôn
 

Tìm hiểu về vệ sinh môi trường
 
Vệ sinh môi trường đề ra việc thúc đẩy sức khoẻ cộng đồng bằng cách cung cấp môi trường sạch sẽ và phá vỡ chu kỳ bệnh tật. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tình trạng vệ sinh của người dân, các loại nguồn lực, công nghệ sáng tạo và phù hợp theo yêu cầu của cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các yếu tố văn hoá liên quan đến vệ sinh, cam kết chính trị, xây dựng năng lực các lĩnh vực liên quan, các yếu tố xã hội bao gồm mô hình hành vi của cộng đồng, các biện pháp lập pháp được thông qua, và các vấn đề khác. So với thế giới, Việt Nam vẫn còn tụt hậu so với nhiều nước trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Các điều kiện không vệ sinh đang kinh hoàng ở Việt Nam và cần một sự đánh thức vệ sinh tuyệt vời tương tự như những gì đã diễn ra ở London vào giữa thế kỷ 19.

Cải thiện điều kiện vệ sinh đòi hỏi các chiến lược mới hơn và các can thiệp có mục tiêu với việc đánh giá tiếp theo. Sự cần thiết của giờ là xác định hệ thống vệ sinh hiện có liên quan đến cấu trúc và chức năng của nó và ưu tiên các chiến lược kiểm soát theo nhu cầu của đất nước. Các ưu tiên này đặc biệt quan trọng vì vấn đề hạn chế nước, các vấn đề về sức khoẻ liên quan đến môi trường, tăng dân số nhanh, phân bố tài nguyên nước không bình đẳng, các vấn đề liên quan đến các vấn đề hành chính, đô thị hóa và công nghiệp hóa, di cư của dân cư và tăng trưởng kinh tế nhanh.
 
Con người tác động đến môi trường
Những ảnh hưởng từ con người

Những điều xảy ra hiện tại

Theo những bằng chúng sẵn có, bằng chứng cho thấy rằng tất cả các cải thiện về nước và vệ sinh đều mang lại lợi ích về mặt chi phí cho tất cả các tiểu khu vực đang phát triển trên thế giới..

Các chiến lược cần có

Một số phương pháp mới để cải thiện cấp nước và vệ sinh đã được thử nghiệm ở Việt Nam, đặc biệt vào đầu những năm 2000. Các biện pháp này bao gồm các phương pháp tiếp cận dựa vào nhu cầu trong cung cấp nước nông thôn từ năm 1999, tổng vệ sinh do cộng đồng dẫn đầu, hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân để cải thiện tính liên tục của cấp nước đô thị trên thành phố và việc sử dụng tín dụng nhỏ cho phụ nữ nhằm cải thiện việc tiếp cận với nước.

Chiến dịch vệ sinh tổng thể nhấn mạnh vào Thông tin, Giáo dục và Truyền thông, xây dựng năng lực và giáo dục vệ sinh để thay đổi hành vi hiệu quả với sự tham gia của các tổ chức, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ các khu vực can thiệp chủ yếu là nhà vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường học và giáo dục vệ sinh, phức hợp vệ sinh cộng đồng. 
 
Giữ gìn vệ sinh môi trường
Các chiến lược giữ gìn vệ sinh môi trường

Một nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng chuyển đổi chính sách bao gồm quản lý chất lượng nước tốt hơn cho gia đình để bổ sung cho việc mở rộng phạm vi bảo hiểm và nâng cấp các dịch vụ tiếp tục là một sự can thiệp về mặt y tế hiệu quả ở nhiều nước đang phát triển. Hầu hết các can thiệp (bao gồm cả can thiệp nhiều, vệ sinh, và chất lượng nước) đã được tìm thấy để làm giảm đáng kể mức độ bệnh tiêu chảy, với tác động lớn nhất được nhìn thấy cho các biện pháp vệ sinh và điều trị gia đình điều trị. Các can thiệp để nâng cao chất lượng nước ở cấp hộ gia đình có hiệu quả hơn các biện pháp tại nguồn. Thật không may, ở các nước đang phát triển, mối quan ngại về sức khoẻ cộng đồng thường được đặt lên trên cơ sở thể chế, như dịch vụ đô thị, bệnh viện và vệ sinh môi trường. Có một sự miễn cưỡng để thừa nhận ngôi nhà là một môi trường có tầm quan trọng như nhau cùng với các tổ chức công cộng trong chuỗi lây lan bệnh tật trong cộng đồng. Người quản lý vệ sinh nhà và vệ sinh cộng đồng phải hành động đồng thời để tối ưu hóa sự trở lại từ những nỗ lực nhằm thúc đẩy sức khoẻ cộng đồng. Một cuộc điều tra thông qua các cuộc phỏng vấn sâu với hơn 800 hộ gia đình ở thành phố của Việt Nam kết luận rằng, ngay cả khi được cung cấp với mức giá thị trường (không được ưu đãi), một tỷ lệ lớn các hộ nghèo sẽ đầu tư vào các kết nối mạng nước và cống.

>>> Xem thêm: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

Vai trò của hướng dẫn của WHO về chất lượng nước uống nhấn mạnh phương pháp tổng hợp để đánh giá và quản lý chất lượng nước từ nguồn cho người tiêu dùng. Nó nhấn mạnh vào việc bảo vệ chất lượng và phòng ngừa ô nhiễm và khuyến khích chủ động và có sự tham gia, và giải quyết nhu cầu của những người ở các nước đang phát triển không có nguồn cấp nước cộng đồng. Các hướng dẫn nhấn mạnh việc duy trì chất lượng vi sinh vật để ngăn ngừa bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua nước như là một mục tiêu thiết yếu. Ngoài ra, họ đề cập đến việc bảo vệ khỏi chất độc hoá học và các chất gây ô nhiễm khác có liên quan đến sức khoẻ cộng đồng.
 
Cách để bạn giữ gìn vệ sinh môi trường tốt nhất
Cách cải thiện một cách tốt nhất

Khi điều kiện vệ sinh không tốt, cải thiện chất lượng nước có thể có tác động tối thiểu bất kể số lượng nước nhiễm bẩn. Nếu mỗi con đường lây truyền là đủ để duy trì bệnh tiêu chảy, các can thiệp đơn đường sẽ có lợi ích tối thiểu, và cuối cùng một can thiệp sẽ thành công chỉ khi tất cả các con đường được loại bỏ được. Tuy nhiên, khi một con đường là rất quan trọng để duy trì căn bệnh, các nỗ lực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nên tập trung vào con đường quan trọng này. Những phát hiện cho thấy cải thiện về cấp nước và vệ sinh là cần thiết nếu sức khoẻ trẻ sơ sinh ở các nước đang phát triển được cải thiện. Một nghiên cứu khác nhấn mạnh rằng các biện pháp can thiệp về chất lượng nước để xử lý nước cấp tại chỗ tỏ ra có hiệu quả hơn nhiều so với ý nghĩ trước đây và nhiều can thiệp (bao gồm nước kết hợp, vệ sinh và các biện pháp vệ sinh) không hiệu quả hơn can thiệp tập trung. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rửa tay có thể làm giảm các cơn tiêu chảy khoảng 30%. Mức giảm đáng kể này tương đương với hiệu quả của việc cung cấp nước sạch ở các khu vực thu nhập thấp.

Tags: Các biện pháp bảo vệ môi trường, học sinh làm gì để bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường là gì, 5 cách để bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, bài viết về bảo vệ môi trường

Tin cùng chuyên mục

Bình luận